úvod
homepage

Počátky spodně kvašených piv v českých zemích vytisknout článek

Přidáno: 1. únor 2005  •  Autor: Kvasný Průmysl
průměrné hodnocení Hodnocení: 1,31 hodnotících Hodnotících: 33 počet zobrazení Zobrazeno: 5532x

Do konce první poloviny 19. století na našem území převládala výroba svrchně kvašených, tzv. nadkvasných piv. Ve 30. letech 19. století se ještě většina našich pivovarů bránila zavádění spodního kvašení.

Vaření „podkvasných“ piv se ve větší míře začalo rozšiřovat až po roce 1840, kdy spodně kvašené pivo začal vařit sládek Vojtěch Wanka v pražském pivovaru U Primasů1). Již v roce 1841 vařila desetina pivovarů v Čechách spodně kvašené pivo2). V roce 1842 se toto pivo začalo vařit v Měšťanském pivovaru v Plzni - první várka byla připravena 5.10.1842 sládkem Josefem Grollem z Wilshofenu v Bavorsku. Roku 1852 vydal český sládek Josef Daněk spis Popis pivovarství na spodní kvasnice, který na základě svých zkušeností získaných v Bavorsku napsal již v roce 1843. K velkému rozšíření tohoto způsobu vaření piva došlo hlavně po roce 1850. Přispěla k tomu jeho stále větší obliba u konzumentů a větší stálost, i když jeho příprava byla nákladnější (vybavení spilek a sklepů).

Již od 19. století je rozšířen mylný názor, že spodní kvašení bylo do Čech dovezeno z Bavorska. V českých zemích se ale podkvasná piva vyráběla vždy, i když jen v nepatrném množství. V 15. století například proslulo podkvasné žatecké pivo samec a pivo, které se nazývalo popeněžní. Toto silné, více hořké pivo se připravovalo z ječného sladu spodním kvašením při nižších teplotách. Jihlavský pivovar ho roce 1452 dodával císaři Fridrichu III. Habsburskému3),4).

Další zmínky o spodním kvašení nacházíme v prvním česky vydaném pivovarském spisku sládka-reformátora Františka Ondřeje Poupěte Počátkové základného naučení o Waření piwa pro učedníky, towaryše, sládky a pro každého hospodáře, kterýž té wěcy dokonale wyučen býti žádá 5). Zde Poupě na s. 30-35 uvádí, co by měl sládek ovládat. V bodu 10) píše: „poněwádž kwašení jest podstatná částka sladownického umění, tedy on má je a) každého času w roce po wychládnutí piwa, a podlé jisté určité wáhy kwasnic umět mírně řídit, y b) má znát, že dwojím způsobem t.j. mimo hornich, taky na dolni kwasnice kwašeno býti může.“ Dále na stranách 192-194 uvádí, kde se již v jeho době (konec 18. století) spodně kvašené pivo vařilo: „Otázka Kde se waři piwo na spodni kwasnice? Odpověď Po celé baworské a Englické zemi, y na některých mistech w Čechách k.p. w Girkowě (Jirkově), Petersburku (u Karlových Varů), w Rakownice a před časy take w Žatci tak nazvané piwo samec, neb ležák na týž způsob se wařil.“

Ze všech těchto pramenů je zřejmé, že spodně kvašené pivo bylo v českých zemích známo dříve, než se od druhé poloviny 19. století rozšířilo ve většině našich pivovarů.

Marie Černohorská, knihovna VÚPS, a.s., Praha

Literatura

1) Pivovarské listy 23, 1905, s. 121.

2) Měšťanský pivovar v Plzni 1842-1892. Plzeň, 1892.

3) Basařová, G., Hlaváček, I.: České pivo. Nuga, Pacov, 1998.

4) Bělohoubek, A.: Listy chemické 1, 1877, s. 170-174.

5) Poupě, F. O.: Počátkové základného naučení o waření piwa. Skarnycl, Olomouc, 1801.

vytisknout článek Vytisknout článek

Hodnocení článku

Pro hodnocení se nejprve přihlašte.

Celkem 0 komentářů Komentovat
Vyhledávání
 

Sociální sítě