úvod
homepage

Pivovar bez pivovaru, gypsy brewery, contract brewing...pár názvů, které popisují stejnou věc.

Pivovar bez pivovaru, gypsy brewery, contract brewing...pár názvů, které popisují stejnou věc. A sice to, že zatím nemáme vlastní pivovar. Protože si ale myslíme, že naše recepty piv můžou oslovit mnohé české pivaře, i ty zarputilé příznivce českého ležáku, oslovili jsme své kamarády a známé, kteří už vlastní pivovar mají, jestli by nám nepomohli uskutečnit náš cíl, vařit vlastní pivo.

Tak se tedy stalo, že vznikl projekt Nomád, létající pivovar, kdy doslova lítáme po světě, ochutnáváme zajímavá piva a vytváříme si vlastní interpretace pivních stylů, které nás oslovily. A pak jako nomádi kočujeme po celém Česku a necháváme si vařit naše originální pivní speciály.

Takto naše piva vznikla už v mnoha českých pivovarech jako jsou Antoš ve Slaném, Litovli, Bašta ve Vrchlabí, Pivovarském domě v Praze, Osečanovi, Purkmistrovi, Permonovi, Bobrovi a další teď zrají na různých místech, o kterých vás budeme včas informovat. V plánech je i spolupráce se zahraničními sládky, pivovary a pokud pivní Bůh dá, tak v zahraniční se naše piva budou i vařit.

Je nám jasné, že podobný způsob „pořizování“ svého piva uplatňují i obchodní řetězce, kdy ale nakupují no name piva v pivovarech a pak jim jen dají svojí etiketu. Na rozdíl od nich si ale my necháváme vařit piva podle našich originálních receptů a k záměně chutí může jen stěží dojít.

Snad vám naše piva zachutnají a možná se jednou setkáme i v našem vlastním pivovaru. Vždyť i nomád může mít svojí základnu.

Dej Bůh štěstí.

Kontakt:

Honza Kočka, redakce@svetpiva.cz, 777 241 558

vytisknout článek Vytisknout článek

Kde se dá koupit pivo Nomád vytisknout článek

VELKOOBCHODY
VO Marek Liblice u Českého Brodu, http://www.sklad-napoju.cz/, http://www.sklad-napoju.cz/kontakty - závoz Prahy
VO MANEO Brno, http://maneo.cz/, závoz Brno a okolí

SLOVENSKO
 Emma Slovakia, Trenčín, http://www.drinkshop.sk/kontakt/

Piva Létajícího pivovaru Nomád se čepují většinou v multipípách, pubech s rozšířenou nabídkou točeného piva. Zatím stálou základnu Nomád nemá.

vytisknout článek Vytisknout článek

About Nomád Létající pivovar vytisknout článek

Brewery without brewery, gypsy brewery, contract brewery … A couple of terms meaning the same thing – the fact that so far we don´t have our own brewery.

Brewery without brewery, gypsy brewery, contract brewery … A couple of terms meaning the same thing – the fact that so far we don´t have our own brewery. Nevertheless we think that our recipes might be interesting for many beer lovers, even for those true drinkers of Czech lager. Therefore we asked our friends who already own a brewery if they could help us make our dream true and brew our own beer.

This is how our Nomad project was created. It is a ´ flying brewery´. We literally fly around the world, taste interesting beer and create our own interpretations of beer styles we like. Then as true nomads we travel the Czech Republic and have our original beer specials brewed.

Our beer has already been brewed in Antoš Brewery (Slaný), Litovel Brewery, Bašta Brewery (Vrchlabí), Bobr, Purkmistr, Permon and more at the moment ages in different places, which we´ll introduce soon. We are planning cooperation with foreign brewers, breweries and if the Brew God permits, we´ll also brew our beer abroad.

It is clear to us that this way of beer production is also used by supermarket chains, which buy no name beer in breweries and only stick their etiquette on it. We´re different. We have our beer brewed according to our original recipes and the taste cannot be mistaken.

Hopefully you´ll like our beer and one day we´ll meet in our own brewery. Even a nomad can have a base camp.

CONTACT:

Honza Kočka, honza@svetpiva.cz, +420 777 241 558

DISTRIBUTION:

WHOLESALE:

VO Marek Liblice close to Český Brod, http://www.sklad-napoju.cz/, http://www.sklad-napoju.cz/kontakty - for Prague 

VO MANEO Brno, http://maneo.cz/

SLOVAKIA
Emma Slovakia, Trenčín, http://www.drinkshop.sk/kontakt/

vytisknout článek Vytisknout článek
Vyhledávání
 

Sociální sítě